Youth water polo tournament with the participation of refugee Ukrainian athletes

 In V4

 

Purpose of the event

Large numbers of Ukrainian refugees have appeared in all four Visegrád countries in recent months. All four associations participating in the event are trying to help young people in a similar way, as we have all welcomed Ukrainian water polo players and are trying to help them endure the war to some degree. For this reason, we are organizing a youth water polo tournament, with mixed teams including Ukrainian refugees and local athletes of the V4. Children can present themselves internationally, and the main goal is to support their mental health.

 

Supporting through sport

Millions of Ukrainians have fled their homeland since the outbreak of the Russia-Ukraine war. In many cases, families have broken up and many children have been evacuated so that they do not have to go through the ongoing fighting in the immediate vicinity of the war zone. We want to show the water polo players of the region’s youth and the refugee Ukrainian children that we are trying to help them in a similar way in every country. Sports alleviates their daily problems a bit, which is why it is important for them to be able to continue the sport they used to do, in the new host countries. New teammates can help a lot in this as well.

 

Attending Champions

Before the water polo tournament, the children would take part in a joint workshop where they could get to know each other and exchange ideas. We will also invite a Serbian Olympic champion water polo player and coach, Živko Gocić and a Croatian Olympic water polo champion Samir Barać to the workshop to show how they were able to overcome the difficulties of the war, and we also show that although they came from two opposing countries, they are still on friendly terms. The two great icons of the sport experienced the horrors of the Balkan as young athletes while playing sports continuously. The workshop will also be attended by Olympic water polo champions Attila Vári, Gábor Kis and world champion water polo player Fruzsina Brávik, who can draw the attention of the athletes and the public through the event to the fact, that the victims of the war are certainly everywhere, and the war cannot be accepted by anyone. Only peaceful coexistence and sporty, pure competition is an acceptable social attitude. The Olympic champions work with the children for free, in social work. We believe that these examples are important for children in such a difficult situation and give them the strength to try and focus on sports despite the circumstances and to accept their fellow human beings.

 

Advantages for the community

The Visegrád community can benefit a lot from seeing and experiencing that all four countries are committed to helping refugees at war. War, of course, places a burden on all citizens of all countries, but that is why it is important to show that all V4 countries are clearly in favour of protecting the innocent and the purifying power and health-preserving attribute of sport. It is important to show the people in our region that war is not a faceless mass, but a very carnivorous thing, and these atrocities happen to specific individuals, communities, families, and children. That is why, of course, we need to help where we can. It is our intention that, in the event of a successful settlement, we will continue to hold this cup with the arrival of peace, but now with the addition of Ukrainian teams. The audience attending the matches – children and adults – as well as the people living in the V4 region can experience the cohesive power of the sport.

A youth tournament cannot, of course, provide a solution to the problem, as it has no concrete effect on ending the war. Our basic goal with this project is not only to get young people to play sports in such difficult conditions and to continue the work they started earlier, but we hope they can also learn the basics of the importance of acceptance, inclusion and cooperation in such a time together.

A rendezvény célja

Az elmúlt hónapokban mind a négy visegrádi országban nagy számban jelentek meg ukrán menekültek. A négy szövetség, mely részt vesz a rendezvényen, hasonló módon próbál segíteni a fiataloknak: valamennyien fogadtunk ukrán vízilabdázókat, mi több igyekszünk nekik segíteni a háború elviselésében. Ennél az oknál fogva rendezünk egy ifjúsági vízilabdatornát, ahol az ukrán menekültek és a V4 helyi sportolói vegyes csapatokban vehetnék részt a barátságos mérkőzéseken. A fiatalok természetesen nemzetközileg is bemutatkozhatnak, viszont az elsődleges cél a mentális egészségük támogatása.

 

Segítségnyújtás a sport révén

Ukránok milliói hagyták el hazájukat az orosz-ukrán háború kitörése óta. Családok bomlottak fel, több gyereket kimenekítettek, hogy ne kelljen átélniük a háborús övezet közvetlen közelében zajló harcokat. Szeretnénk megmutatni a régió utánpótlás vízilabdázóinak és a menekült ukrán gyerekeknek, hogy minden ország egyaránt próbál segíteni. A sport némileg enyhíti a mindennapi gondjaikat, ezért is fontos számukra, hogy az új fogadó országokban is folytathassák az eddig gyakorolt sporttevékenységet. Az új csapattársak ebben is sokat segíthetnek.

 

Az eseményen megjelenő neves sportolók

A vízilabdatorna előtt a gyerekek egy közös workshopon is részt vehetnek, ahol megismerkedhetnek egymással és eszmét cserélhetnek. A workshopra meghívunk egy szerb olimpiai bajnok vízilabdázót és edzőt, Živko Gocićot és egy horvát olimpiai bajnok vízilabdázót, Samir Baraćot is, hogy megmutassuk, hogyan tudták leküzdeni a háború nehézségeit, illetve azt, hogy bár két ellentétes országból érkeztek, mégis baráti viszonyban vannak. A sportág két nagy ikonja fiatal sportolóként élte át a balkáni borzalmakat, miközben továbbra is folyamatosan sportoltak. A workshopon részt vesz Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázó, Kis Gábor és Brávik Fruzsina világbajnok vízilabdázó is, akik a rendezvényen keresztül felhívhatják a sportolók és a közvélemény figyelmét arra, hogy a háború áldozati mindenütt jelen vannak, és a háborút senki nem fogadhatja el. Csak a békés egymás mellett élés és a sportos, tiszta versengés az elfogadható társadalmi magatartás. Az olimpiai bajnokok önkéntesen, társadalmi munkában dolgoznak a gyerekekkel. Úgy gondoljuk, hogy ezek a példák fontosak a gyermekek számára egy ilyen nehéz helyzetben, és lehetőséget teremtenek nekik arra, hogy a körülmények ellenére is megpróbáljanak a sportra koncentrálni, és hogy elfogadják embertársaikat.

 

A közösségre gyakorolt hatás

A visegrádi közösség sok hasznot meríthet abból, ha látja és megtapasztalja, hogy mind a négy ország elkötelezett a háborús menekültek megsegítése mellett. A háború természetesen minden ország minden állampolgárára terhet ró, de éppen ezért fontos megmutatni, hogy a V4 országok mindegyike egyértelműen kiáll az ártatlanok védelme, a sport lélekemelő hatása és egészségmegőrző szerepe mellett. Fontos megmutatni térségünk lakosságának, hogy a háború nagyon is kegyetlen dolog, és ezek az atrocitások konkrét egyénekkel, közösségekkel, családokkal és gyerekekkel történnek. Épp ebből kifolyólag segítenünk kell, ahol tudunk. A szándékunk, hogy sikeres rendezvény esetén a béke beköszöntével már ukrán csapatokkal kiegészülve rendezhessük meg ezt a kupát. A sportág összetartó erejét a mérkőzésekre kilátogató közönség – gyerekek és felnőttek -, valamint a V4 régióban élők is megtapasztalhatják. Egy ifjúsági torna természetesen nem nyújthat megoldást a problémára, hiszen nincs konkrét hatása a háború befejezésére. Alapvető célunk ezzel a projekttel nem csak az, hogy a fiatalok ilyen nehéz körülmények között is sportoljanak, és folytassák a korábban megkezdett munkát, de reméljük, hogy az elfogadás, a befogadás és az együttműködés fontosságának alapjait is megtanulják egy ilyen nehéz időszakban.

Start typing and press Enter to search